Skrivet av: L | 12 juni, 2018

Somalia – familjerätt och vårdnad, Rapport från LIFOS/Migrationsverket


Teckning  gjord av somaliska barn
(Från boken One day we had to run, UNHCR)

Migrationsverket har kommit med en rapport som behandlar Somalisk familjerätt och vårdnad om barn. De skriver så här om grunden till att de kommit med rapporten:  ”Denna rapport om vårdnad av barn i Somalia har tagits fram efter förfrågan från Migrationsverkets Medborgarskapsenhet. Rapporten syftar primärt till att redogöra för vad som generellt sett gäller rättsligt avseende vårdnadsfrågor i Somalia.”

Rapporten kan läsas här i siin helhet.

Jag skrev år 2014 här på bloggen om somaliska ”adoptioner” av släktingbarn genom det begrepp som kallas kafalah och  som är sharialagstiftningens motsvarighet till vår adoption.  Läs mer om detta här. Släktingbarn som tagits om hand av somalier som söker om att förenas med någon i Sverige är vanligt i familjeåterföreningssammanhang.

Jag vet  inte vad som hänt med frågan. Det är ett tag sen jag skrev om den så jag  skall försöka följa upp det hela och återkomma. I Lifos nya rapport står det endast att adoption inte förekommer i Somalia men jag har inte hittat något om släktingbarn och vårdnaden om dem.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: