Skrivet av: L | 28 maj, 2018

Om väntetider vid svenska ambassader mm


Utrikesdepartementet, Foto: UD

 

Hemsidan Sweden Abroad som jag tidigare har rekommenderat som en bra källa för att få information i frågor som rör tillstånd pga anknytning har sedan en tid blivit mycket sämre än tidigare. Den är numera skriven i glada färger men det faktiska innehållet gör ingen glad.

Någon information till utländska medborgare som vill ha information om hur man söker tillstånd pga anknytning finns egentligen inte längre på hemsidan utan man hänvisas till Migrationsverkets hemsida. Jag har fått veta från UD om att man arbetar med att få till stånd bättre information i migrationsfrågorna  på Sweden Abroad men vet inget om när detta  kommer att finnas på plats. Jag försöker uppdatera bloggen med mer  information så snart jag har någon ny sådan. 

En glädjande nyhet finns dock att berätta, se nedan om ambassaden i Sudan.

Ambassaden i Khartoum, Sudan: Väntetiden för att få komma på intervju tycks nu vara nere på cirka 5,5 månader.  Både tillgång på personal och lokaler har byggts ut. En stor skillnad från hur det såg ut för några månader sedan.

Ambassaden i Beirut, Libanon:  UD:s planeringsavdelning har i förra veckan meddelat mig följande:

”Rörande ambassaden Beirut och migrationshanteringen, så kommer Beirut i dagarna överta ansvaret för viseringshanteringen från ambassaden Amman. För den sökande kommer den förändringen inte märkas nämnvärt eftersom det är en extern tjänsteleverantör (VFS) som man fortsatt vänder sig till.

När det gäller hanteringen av anknytningsärenden är det i stort inga förändringar jmf med tidigare. Det är fortsatt honorärkonsulatet i Beirut som sköter den hanteringen på samma vis. Det kommer dock vara ambassaden Beirut som styr detta istället för Amman, men inte heller här kommer det märkas för den sökande.

Alla kontaktuppgifter och andra ordningsfrågor kommer synas på Sweden abroad. Den kommer bli  uppdaterad inom kort.

Det är fortsatt samma grupper som kan hanteras vid honorärkonsulatet, libaneser och statslösa från Syrien och Libanon. Väntetiden för intervju är nu endast några veckor. För syrier i övrigt är det samma sju ambassaders man kan vända sig till.”

OBS: Syriska medborgare kan alltså INTE vända sig till ambassaden i Beirut när det gäller att komma på intervju i samband med ansökan om uppehållstillstånd till Sverige. För dem medför öppnandet av vår ambassad i Beirut alltså ingen lättnad.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: