Skrivet av: L | 12 april, 2018

April 2018 – Aktuella dokument om afghanska frågor bla ID-handlingar(taskira) , pass mm


Foto: UNHCR

Migrationsverkets avdelning för landinformation, Lifos, kom i december  2016 med en rapport av stort intresse för dem som kommer i kontakt med afghanska ärenden rörande anhöriginvandring.  ”Temarapport: Afghanistan – Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar. Den rapporten har nu  uppdaterats i januari 2018.

I rapporten behandlas mycket utförligt bland annat frågor om medborgarskap,  det nationella identitetsdokumentet kallat  Tazkira,  nya och gamla pass mm.

Så här skriver Migrationsverket själva om rapporten:

”Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den afghanska medborgarskapslagstiftningen och relaterat förfarande, det afghanska folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning.”

Version 1.1 har uppdaterats med information kring passutfärdande vid Afghanistans ambassad i Stockholm (kap. 6.4).

Ladda ned rapporten HÄR.

I ovanstående  rapport från Lifos hänvisas flera gånger till en annan rapport (skriven av Samuel Hall consulting, en sk think tank)  som särskilt behandlar marginaliserade folkgrupper i Afghanistan. Personer som tillhör dessa folkgrupper kan ha svårt att få tillgång till dokumentation.

Den rapporten som heter ”Jogi and Chori Frosh communities, a story of marginalization, for UNICEF 2011,” kan laddas ned HÄR.

Migrationsverkets avdelning för landinformation har den 10 april 2018 kommit med en uppdatering till en tidigare rapport om förhållanden för afghaner i Iran. Den behandlar också ID-handlingar, Tazkira, pass mm. Uppdateringen är gjord efter en resa till Iran som representanter för Lifos företog i november 2017 tilllsammans med sina kollegor från norska landinfo.

Rapporten ”Afghaner i Iran” kan laddas ned HÄR. 

Norska landinfo har i februari 2018 uppdaterat en tidigare rapport om  ”Temanotat Afghanistan: Tazkera, pass og andre ID-dokumenter”
Rapporten som är skriven på norska kan laddas ned  HÄR. 

Sedan ett bra tag har planer funnits på att inrätta ett system för elektroniska ID-handlingar i Afghanistan.  Processen är i gång.  Men det är inte en lätt fråga att lösa frågor kring hur dessa kort egentligen skall utformas. Här en artikel från Reuters den  8 februari 2018 om vissa av de problem som uppstår under resans gång:  ”Who is an Afghan? Row over ID cards fuels ethnic tension”

 

 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: