Skrivet av: L | 16 januari, 2018

Januari 2018 – Väntetid för intervju vid svenska ambassader


Utrikesdepartementets kontor, Foto presstjänsten UD

Jag har igår skrivit till ett antal svenska ambassader för att få information om hur långa väntetider som finns innan en person som söker tillstånd att förena sig med sin familj i Sverige kan få tid för intervju. Några av dem har redan svarat och jag redovisar dessa svar längre ned i inlägget. Jag fyller på med svaren från dem som ännu inte svarat så snart de kommer in. Notera de mycket långa väntetiderna vid ambassaden i Khartoum.

Den sökande får inte själv bestämma var han/hon får lämna in sin ansökan om familjeåterförening i den situationen när hemlandet saknar svensk ambassad eller när den är stängd. Det finns regler för detta. Tidigare har det alltid varit Migrationsverket som meddelat föreskrifter om vid vilka ambassader/konsulat som olika  nationaliteter kan lämna in sina ansökningar/göra intervjuer i ärenden om tillstånd pga anknytning.  Från och med 1 juli 2016 är det  nu Utrikesdepartementet som utfärdar dessa föreskrifter.  Jag har sökt på regeringens hemsida om det finns någon nyare version men den enda som finns är den som publicerades den 1 juli 2016.  Se närmare om detta här.

Den 19 januari 2017 beslutades dock att syriska medborgare får göra intervjuer vid svenska ambassaden  i Khartoum beroende på svårigheterna för dem att få resa till grannländerna.

För dem som vill veta mer om situationen vid ambassaderna och inte redan känner till webbplatsen Sweden Abroad rekommenderar jag ett besök där. Den är en samlingswebbplats för alla de svenska ambassadernas egna webbplatser. Man söker på landets namn. Där kan man få information om vilka dokument som krävs m.m. nyttig information för de som skall söka tillstånd pga anknytning.

Det kan skilja sig åt med info mellan webbplatsens svenska och engelska version (eller annat språk) så titta på båda.  Information om tillståndsärenden brukar återfinnas under rubrikerna ”Arbeta och bo i Sverige/Till dig som skall flytta till nära anhörig i Sverige”. Ambassaderna brukar ibland sätta ut väntetiderna direkt på sin egen webbplats. OBS 2018-05-28 Hemsidan Sweden Abroad har sedan en tid blivit mycket sämre än tidigare. Den är numera i glada färger men innehållet gör ingen glad. Informationen till utländska medborgare som vill ha information om hur man söker tillstånd pga anknytning finns egentligen inte utan man hänvisas till Migrationsverkets hemsida. Jag har fått information från UD om att man arbetar med att få till stånd bättre information i migrationsfrågorna  på Sweden abroad men vet inget om när detta finns på plats. Jag försöker uppdatera bloggen med information så snart jag har någon ny sådan. 

Väntetider för att få komma till intervju vid  ett antal ambassader

Jag publicerar informationen nedan så snart  som jag får svar från ambassaderna.

Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten:   Cirka 4-5 veckors väntetid. Ambassaden skriver så här:  Notera att Abu Dhabi inte hanterar somaliska ärenden, såvida de sökande inte är bosatta i  Förenade Arabemiraten eller i andra länder som ingår i ambassadens upptagningsområde.”

Addis-Abeba, Etiopien: 2 månaders väntetid.

Amman, Jordanien: C:a tre månaders väntetid

Ankara, Turkiet – 3 månaders väntetid. Tid för intervju kan bara beställas per e-post till adressen: ambassaden.ankara-visum@gov.se

De hänvisar också till länken: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ankara/Arbeta–bo-i-Sverige/VARNING-Varning-for-falska-hemsidor-och-mellanhander-som-bokar-intervjuer-i-uppehallstillstandsarenden-sys/

Aten, Grekland: 2 månaders väntetid

Islamabad, Pakistan:  Cirka 5 månaders väntetid för afghanska medborgare och cirka 1 månads väntetid för pakistanska medborgare.

Kairo, Egypten: 5 månaders väntetid.

Khartoum, Sudan: 24 månader (Info från hemsidan). Jag skrev till Utrikesdepartementets Planeringsstab  17-01-18och frågade vad som görs åt situationen i Khartoum och fick då svaret att: ”Vi räknar dock med att deras kapacitet inom en relativ snar framtid ska öka. Både ambassaden och departementet har arbetat med detta sedan i våras.”  Jag har också pratat med dem och vi kom överens om att jag kan återkomma om några månader för att få uppdaterade nyheter om väntetiderna.

Intressant artikel från hemsidan Refugees Deeply, 180119, om flyktingsmugglingen in och ut ur Sudan. ”Sudan: The EU:S partner in Migration Crime”.

Teheran, Iran: 6-7 veckors väntetid

**********************************************

Väntetiderna är långa – både hos vissa ambassader men också hos Migrationsverket. Så här skriver Migrationsverket i den senaste prognosen från oktober 2017 om denna fråga:

Ny förvaltningslag väntas träda ikraft i juli 2018

Förslaget om ny förvaltningslag innebär krav på myndigheter att alla ärenden som rör enskild part på begäran efter sex månaders handläggningstid ska avgöras inom fyra veckor om det inte finns ett annat regelverk som anger annat. Myndigheterna kan även avslå begäran som då kan överklagas till domstol. I samtliga ärendekategorier som Migrationsverket handlägger som involverar enskild part kan sådana begäran om avgörande komma in. Beroende på hur många ärenden som inte avgörs inom sex månader eller den tid som är aktuell för ärendetypen kommer Migrationsverket belastas olika mycket. Om verket inte når avarbetningsmålen inom både tillstånd och asyl fram till lagens ikraftträdande finns en risk att myndighetens administration ökar till följd av lagen och därmed även behovet av fler resurser.

Utlandsmyndigheternas kapacitet och förmåga
En risk inom anknytningsärenden är utlandsmyndigheternas kapacitet att ta emot, utreda och överlämna ärenden till Migrationsverket. Om kapaciteten är otillräcklig begränsar detta Migrationsverkets möjligheter att nå målen vad avser avgjorda ärenden och handläggningstider.”


Kategorier

%d bloggare gillar detta: