Skrivet av: L | 26 juni, 2017

Gode mäns ansvar vid familjeåterförening? Checklista från Överförmyndaren?


Afghanska män utvisade från Iran till hemlandet. 
Foto: IRIN. Andrew Quilty

Jag hamnade på en hemsida från Umeå kommun där de bland annat har publicerat ett intressant dokument som riktar sig till gode män för ensamkommande barn med rubriken: ”Rutiner vid beslut om uppehållstillstånd (UT), gäller både vid permanent uppehållstillstånd och tillfälligt uppehållstillstånd”

I dokumentet behandlas också frågan om gode män har ansvar för de ofta mycket komplicerade frågorna som rör familjeåterförening.

Så här står det om denna fråga i dokumentet:

God mans ansvar vid en eventuell familjeåterförening

 Barnet ska få information om möjligheten till familjeåterförening efter beslut om UT. Detta är något som socialsekreteraren ska ta upp med barnet.

 Ta kontakt med överförmyndarkontoret och begär att få en checklista för god mans ansvar vid återförening. Checklistan tar upp det ansvar som ligger på god man i detalj.

 Bevaka att barnet har fått information om familjeåterföreningsprocessen och vad en familjeåterförening innebär.

 Delta vid möten som berör familjeåterföreningen.

 Gode mannen är den som måste hjälpa barnet att ansöka om bistånd, ex. resebidrag från socialförvaltningen och Röda Korset.

 Gode mannens uppdrag är också att bevaka att de myndigheter som är involverade i familjeåterföreningsprocessen gör sitt jobb.

 Gode mannen ska inte driva förälderns familjeåterförening. Det ansvaret ligger på föräldern. Gode mannen ska alltså inte ta på sig att företräda föräldrar med fullmakt eller skriva överklagan vid avslag på ansökan om uppehållstillstånd.

 Röda Korset kan vara ett stöd i familjeåterföreningsprocessen, ex. genom att lämna information och råd. Mer information finns på Röda Korsets hemsida, http://www.redcross.se/kontakt/radgivning-for-migranter/

Jag undrar över vad det står i den  checklista för god mans ansvar vid återförening som det talas om i texten ovan? Checklistan tar tydligen upp det ansvar som ligger på god man i detalj. Jag utgår från att det kan se olika ut från kommun till kommun vilket ansvar det anses att de gode männen har. Jag skall kontakta Överförmyndarkontoret i Umeå och fråga om jag kan få information om  deras syn på saken.

Om någon som läser detta är god man och har information om vad som gäller i  just deras kommun skulle jag vara mycket tacksam för info om detta. Sänd det till infofamilj@gmail.com.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: