Skrivet av: L | 31 mars, 2016

Ny praxis för att ansöka om resebidrag från Migrationsverket för anhöriga

refugees welcome bring your families image-upload-49-790693
F
oto lånat från Internet

 

Jag har för en tid sedan talat med Towe Rasmussen vid Migrationsverket som handlägger frågor om resebidrag med resor från och till Sverige. Släktingar kan ju i vissa fall få bistånd till resan till Sverige för att förena sig med familjemedlemmar som har fått uppehållstillstånd här. Läs mer om detta på Migrationsverkets hemsida HÄR.

Tidigare skulle ansökan om resebidrag för släktingar ges in i nära anslutning till att anknytningspersonen i Sverige fått tillstånd – som längst accepterades att det gick ett år innan ansökan gjordes. Med dagens långa väntetider i anknytningsärenden är det ingen släkting som hinner få tillstånd inom ett år efter ansökan så Migrationsverket har nu en ny praxis som ni kan läsa om nedan:

”Enligt verkets praxis från 2016-02-02:

 

Enligt verkets praxis rörande bidrag för anhörigas resor till Sverige ska ansökan om uppehållstillstånd ha gjorts i nära anslutning till att härvarande person fått permanent uppehållstillstånd. Med nära anslutning avses normalt 1 år.

 

(Ovanstående gäller inte om den som ansöker är minderårigt ensamkommande barn eller om den som ansökan avser är ensamt minderårigt barn.)

 

—————————

Enligt verkets praxis får bidrag lämnas till resa för anhörig som har sammanlevt med flyktingen utanför Sverige i nära anslutning till att flyktingen kom hit. Med nära anslutning avses normalt 1 år*

(Ovanstående gäller inte om den som ansöker är minderårigt ensamkommande barn eller om den som ansökan avser är ensamt minderårigt barn.)

*På grund av rådande omständigheter i Syrien beviljas även syrier och statslösa palestinier bidrag trots att det ibland gått längre tid än 1 år från sammanlevnad med familjen till dess att referenspersonen anlänt till Sverige. Bidrag beviljas endast i undantagsfall om det gått mer än 2 år.”


Kategorier

%d bloggare gillar detta: