Skrivet av: L | 15 december, 2015

Ensamkommande barn och anhöriginvandring – aktuell debatt

2011-2012 124
Foto: Privat

De nya förslagen om förändringar i utlänningslagen kommer att få konsekvenser för de ensamkommande flyktingbarnen när det gäller möjligheterna att få förenas med sin familj. Det är inte alla som klassas som flyktingar och om man inte är snabb att sätta igång processen när barnet fått sitt tillstånd så kan barnet komma att ställas inför försörjningskrav för hela familjen som kan bestå av föräldrar och många syskon. Se närmare om detta i ett tidigare inlägg här.

Ett stort ansvar för att stödja barnen när det gäller eventuell anhöriginvandring kommer att ligga på gode männen eftersom det fortfarande inte finns någon myndighet som har ansvar för familjeåterföreningsfrågorna. Vad jag förstår saknas det gode män i många kommuner och enligt min långa erfarenhet från ett långt arbetsliv med migrationsfrågor så är det inte alltid de gode männen anser att familjeåterföreningsfrågorna ligger inom deras ansvarsområde.

Mot bakgrund av den kraftigt ökande invandringen av ensamkommande barn under 2015 är det kanske inte så konstigt att frågor om ensamkommande barn och familjeåterföreningsfrågorna återfinns på debattsidorna just nu.

För några dagar sedan läste jag ett intressant debattinlägg i Svenska Dagbladet angående ensamkommande barn och anhöriginvandring. Artikeln, Anhöriginvandring ur ett barnperspektiv,  är skriven av Jonas Andersson som arbetar i Skellefteå kommun som ungdomspedagog.

Jag lyssnade också på ett radioprogram om ensamkommande barn  som sänts i Sveriges Radio nyligen. Så här beskrivs programmet med titeln ”De desillusionerade humanisterna”. ”Sverige är ett av världens mest öppna länder när det gäller flyktingpolitik. Men debattklimatet uppfattas av en del som arbetar med gruppen ensamkommande ungdomar som snäv och inte särskilt öppen.” LYSSNA HÄR.

I början av oktober 2015 presenterades en kandidatuppsats från Göteborgs universitet, Institutionen för Socialt arbete. Uppsatsen heter ”Jag behöver dom” – En kvalitativ studie om familjens betydelse för ensamkommande barn i Sverige”

Författarna heter: Negin Forouhan och Sarah Doughan. Ladda ned uppsatsen här.

”En myt att vuxna påstår sig vara barn” – debatt i SVT, Agenda, med bl.a.deltagare från  Rädda Barnen. 2015-11-01.

 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: