Skrivet av: L | 26 november, 2015

Hur kommer nya regler om familjeåterförening att slå mot olika nationaliteter ?

Semester sommaren 2010 006
Foto: privat

Jag skall försöka bringa lite klarhet i hur det kan komma att bli om de tankar som framfördes vid presskonferensen igår blir verklig lagstiftning.

De som kommer att drabbas hårdast om förslaget om att neka familjeåterförening för dem som får tillstånd som alternativt skyddsbehövande är utan tvekan syriska medborgare.

 

Enligt den senaste statistiken från Migrationsverket över beviljade tillstånd på olika grunder fom 1 januari 2015  tom oktober 2015 ser det ut så här beträffande några av de största grupperna:

Vad innebär Alternativt skyddsbehövande a och b nedan?

Migrationsverket skriver själva så här:

Alternativt skyddsbehövande

a) Det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig

eller förnedrande behandling eller bestraffning,

b) eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt

 

Afghaner – totalt 676 har beviljats asyl,  av dem 457 som konventionsflyktingar och 167 som alternativt skyddsbehövande a och 52 personer har beviljats tillstånd som alternativt skyddsbehövande b.

Eritreaner – totalt 5624 har beviljats asyl av dem har 5496 fått konventionsstatus och 128 har fått tillstånd som alternativt skyddsbehövande a.

Irakier – totalt har 389 beviljats asyl och av dem har 307 ansetts som konventionsflyktingar och 70 som alternativt skyddsbehövande a och 12 som alternativt skyddsbehövande b.

Somalier – totalt har 735 pérsoner beviljats asyl, av dem har 597 fått konventionsstatus och 168 har ansetts som alternativt skyddsbehövande a och 36 har ansetts som alternativt skyddsbehövande b.

Statlösa (där många nog är statslösa palestinier från olika delar av mellanöstern) – totalt har 2262 beviljats asyl, av dem 1531 som konventionsflyktringar och 712 har fått tillstånd som alternativt skyddsbehövande a och 19 som alternativt skyddsbehövande b.

Syrier utmärker sig genom att av de 15661 som beviljats asyl har bara 1705 fått tillstånd som konventionsflyktingar medan 13908 har fått tillstånd som alternativt skyddsbehövande a och 48 som alternativt skyddsbehövande b. Den största delen av syrierna kommer alltså inte att ha rätt till familjeåterförening överhuvudtaget.

Sen finns det också några som idag  får tillstånd som övriga skyddsbehövande och pga särskilt ömmande omständigheter men de är så få att jag inte tagit med dem här.

 Statusfrågan = bedömningen om man skall anses som konventionsflykting eller få tillstånd på annan grund tex alternativt skyddsbehövande

Om man inte bedöms som konventionsflykting har man rätt att överklaga beslutet om status som tas i samband med att frågan om asyl beslutas. Man då rätt till att det offentliga biträdet som man haft i asylärendet också hjälper till med överklagandet som rör statusfrågan kostnadsfritt. . I vissa fall får man inget offentligt biträde i grundärendet rörande asyl och då vet jag ännu inte om man ändå kan få kostnadsfri hjälp av ett offentligt biträde för att överklaga statusfrågan. Om den nya lagstiftningen som föreslås blir verklighet kommer statusfrågorna att ha avgörande betydelse för om man får möjlighet till familjeåterförening eller ej.

Att tänka på är att även om man som konventionsflykting kommer att ha rätt till familjeåterförening för kärnfamiljen så kommer nya regler om försörjningsskrav att slå hårt mot alla!! Se närmare om detta i mitt inlägg från igår.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: