Skrivet av: L | 22 maj, 2015

Ge alla barn chans till återförening

 

Morgan Johansson, Justitie - och migrationsminister.Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Morgan Johansson, Justitie – och migrationsminister.Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 

Den 13 maj 2015 skriver Louise Dane, Doktorand i migrations- och barnrättsfrågor, Stockholms universitet, i en debattartikel: Ge alla barn chans till återförening: ”Migrationsöverdomstolen har bett riksdagen täppa till en lucka i lagen som gör det omöjligt för en del flyktingbarn att få ansökningar om att återförenas med sin familj prövad. Det har i dag gått exakt sex år sedan dess – men inget har hänt.”

Louise Dane har tidigare tagit upp samma fråga i en debattartikel  i november 2014 i Svenska Dagbladet.

Sociala Missionen, Röda korset och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har  också pekat på att lagen måste ändras  i rapporten ”Familjeåterförening en (o)möjlighet” som kom i november 2013 i samband med en tvådagarskonferens i Husby.

Jag säger nu som jag skrev i slutet av ett tidigare inlägg för någon tid sedan. kan man göra något? Ja!

Skriv ett vänligt brev till migrationsminister Morgan Johansson och bed honom snarast åtgärda problemet som Migrationsöverdomstolen påtalade för sex år sedan.

Statsrådet Morgan Johansson
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: