Skrivet av: L | 18 maj, 2015

Problem med SIS-spärr. Vad göra?

Schengen karta EU
Karta över Schengenländerna.
Foto: EU-kommissionen, Migration and Home affairs

SIS-spärrar är något som ibland orsakar  problem i ärenden som rör tillstånd pga anknytning när familjemedlemmarna som sökt tillstånd befinner sig i ett annat europeiskt land som tillhör Schengensystemet. SIS=Schengen Information System.  Ofta handlar det om personer som vistas i Grekland men även Italien har nämnts som länder där detta kan vara ett problem.

Lär om detta i nedanstående motion som getts in till riksdagen:

”Motion till riksdagen
2014/15:1157
av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) 

SIS – förfrågningar inom EU

Innan en person kan få uppehållstillstånd i Sverige måste Migrationsverket undersöka om det finns någon notering eller spärr i det så kallade SIS-registret – allt enligt 4 kap. 21 § utlänningsförordningen. Om den sökande har en registrering måste Sverige rådfråga den medlemsstat som genomfört registreringen – en ordning som givetvis är rimlig, men som samtidigt förutsätter att andra medlemsländer ger besked när så efterfrågas.

Dess värre finns det medlemsstater som dröjer eller låter bli att ge besked om SIS-registreringar, vilket innebär att den sökande inte ens kan få sin prövning om uppehållstillstånd genomförd. Migrationsverket kan och får inte agera, utan enbart hoppas på att medlemsstaten någon gång administrerar förfrågan. Förutom det uppenbara att ordningen undergräver legitimiteten för det informationssystem som finns inom Schengen, så innebär ordningen också att personer i Sverige inte kan få besked huruvida deras anhöriga kan få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad. Det mest rimliga vore därför att någon form av tidsgräns infördes för att säkerställa att medlemsstater behandlar en förfrågan inom rimligt tid. Sverige och regeringen behöver överväga om vi ska ta initiativet i frågan för att så fort som möjligt så att vi kan hitta en metod där vi kan säkerställa att medlemsstater svarar på SIS-förfrågningar inom rimlig tid.”

UNHCR i Stockholm, (FN:s regionala representation för Norra Europa), har informerat om följande när det gäller personer i Grekland som är involverade i ärenden i Sverige som gäller tillstånd pga anknytning till någon i Sverige. Dessa personer kan få problem med att kunna lämna Grekland därför att de har en SIS-spärr i sitt ärende.

”Thank you for contacting UNHCR’s Regional Representation for Northern Europe (RRNE). We understand that your inquiry concerns the removal of personal data from the Schengen Information System (SIS) in connection to your application for asylum. Please be informed that RRNE is not part of any of the Nordic countries’ asylum procedures, nor is it possible for us to influence the removal of data from the SIS. We can therefore regrettably not assist you in the matter further, but hope that the following information can be of use.

According to information received by RRNE, the Greek Police has, after an intervention by the UNHCR Office in Greece (UNHCR Greece), issued an order to 1) suspend the registering of newcomers from Syria following the suspension of their deportation and 2) automatically delete the personal data of those Syrians who have already been recorded in the SIS before the issuance of this order. Notwithstanding, UNCHR Greece has observed that there has been delays in some Police Directorates to carry out the removal of the already registered individuals, which appears to be the problem in your case.

At present, UNHCR Greece is following up the implementation of the aforementioned order, and hopes that the problem will consequently be soon resolved. In the meantime, should you want to seek legal assistance to remove your registration in the SIS, you can consider contacting the following non-governmental organizations, which provide legal aid to refugees and asylum-seekers in Greece. However, please be advised that RRNE has been informed that due to a heavy workload, they may not be able to fully respond to each individual request.”

Greek Council for Refugees, email: gcr1@gcr.gr

KSPM-Ecumenical Refugee Program, email: ecrpath@gmail.com

 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: