Skrivet av: L | 7 april, 2015

Anhöriginvandring – motioner

Riksdagshuset foto Melker Dahlstrand
Riksdagshuset, Foto: Melker Dahlstrand

I Socialförsäkringsutskottet betänkande 2014/15:SfU12 kan man läsa om Socialförsäkringsutskottets behandling av ett flertal motionsyrkanden om anhöriginvandring från den allmänna motionstiden 2014/15. Det kom in totalt 2903 motioner till riksdagen under den allmänna motionstiden 2014/2015, som löpte ut i oktober 2014.

I betänkandet  ovan –  ”Anhöriginvandring”  –  behandlades frågor om sista-länken-bestämmelsen, försörjningskrav, den tvååriga prövotiden och ändrade krav för anhöriginvandring.

Utskottet avstyrkte (=sa nej till)  samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns också sju reservationer (M, SD, C, V, KD) och ett särskilt yttrande (FP).

——————————–

Vad är en motion?  Klicka på länken så finns en förklaring från Riksdagens hemsida.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: