Skrivet av: L | 6 februari, 2015

Nya viktiga dokument från Migrationsverket

 

exotiska ting.somalisk spis_mellan
Somalisk spis, Foto:Privat

Migrationsverket har nyligen publicerat två rättsliga ställningstaganden som behandlar viktiga frågor som har att göra med tillstånd på grund av anknytning.

Det ena dokumentet berör situationen när Migrationsverket kräver medgivande från en förälder att barn får bosätta sig i Sverige med den andre föräldern: ”Rättsligt ställningstagande angående kravet på medgivande från den andra föräldern i barns ärenden om uppehållstillstånd p g av anknytning – SR 02/2015”

Det andra dokumentet är en ny version av ett tidigare rättsligt ställningstagande som nu har omarbetats bland annat som en följd av den dom som kom från Migrationsöverdomstolen den 15 augusti 2014, Detta dokument behandlar bl.a. frågor om de krav på styrkt identitet som somalierna har sådana problem med: ”Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd – SR 03/2015 (Upphäver RCI 07/2012)” 


Kategorier

%d bloggare gillar detta: