Skrivet av: L | 20 november, 2014

Viktig debattartikel idag i Svenska Dagbladet

DSC01158
Musse och hans lillebror Foto: privat

I dagens Svenska Dagblad finns en bra och viktig debattartikel om familjeåterföreningsproblematik: ”Barn måste kunna återförenas med familjen” .  Artikeln tar upp problemen för barn som saknar vårdnadshavare – ofta för att dessa dött eller försvunnit i ett land där väpnad konflikt förekommer.  Om barnet inte har någon vårdnadshavare så saknar det också möjlighet att ens lämna in en ansökan om att få tillstånd att komma till nära släktingar i Sverige. De saknar processbehörighet är den juridiska termen.

Jag citerar ur artikeln: Frågan prövades av Migrationsöverdomstolen redan år 2009. Då uttalade domstolen att ”det vore önskvärt att det, när det inte går att bevisa vem som får bekräfta ett barns ansökan, fanns en möjlighet att kunna utse en särskild person för att göra detta”. Men som domstolen själv uttryckte det så ”ankommer [det] emellertid inte på domstol utan på lagstiftaren att närmare överväga en sådan möjlighet”.

Mycket bra att artikelförfattarna tar upp denna problematik. De är LOUISE DANE, doktorand i migrations- och barnrätt, LAWEN REDAR (S), riksdagsledamot, CASPIAN REHBINDER, Migro, FRIDA JOHANSSON METSO (FP), partistyrelseledamot.

Det som debattartikeln tar upp är en av de frågor som fortfarande är olösta när det gäller vissa barns möjligheter att få leva med hela sin familj i Sverige.

Men det finns också andra frågor som också kräver en lösning.  Problem som inte är så kända.  Särskilt utsatta när det gäller tillstånd pga anknytning är de somaliska medborgarna på grund av att de tillhör den enda nationalitet som idag inte kan styrka sin identitet. Detta på grund av att somaliska pass och andra dokument utfärdade i Somalia inte tillerkänns något som helst bevisvärde av svenska myndigheter.  Det finns tex  en stor grupp somaliska föräldrar som inte levt tillsammans länge nog utanför Sverige för att det skall anses vara stadigvarande och som därför får avslag på sina ansökningar om tillstånd pga anknytning. De kan enligt regelverket bara få ett tillfälligt tillstånd till att börja med och då är det ett absolut krav på styrkt identitet. Detta krav kan somaliska medborgare inte uppfylla.  Det rör sig om familjer som  har varit gifta i flera år och har både två, tre  eller flera barn tillsammans. Barnen är både somaliska och svenska medborgare.

Dessa familjer omfattas inte heller av den bevislättnadsdom som kom i januari 2012 – den gäller bara dem som bott tillsammans stadigvarande utanför Sverige. Jag har kontakt med många av dessa familjer och vet vilken svår och hopplös situation de befinner sig i.

Jag lyssnade i morse till Elisabeth Svantesson,  moderaternas talesman i flyktingpolitiska frågor, intervjuas  i Sveriges Radio om att de vill begränsa anhöriginvandringen med motiveringen bl.a. att integrationen  på så sätt skulle förbättras!!??


Kategorier

%d bloggare gillar detta: