Skrivet av: L | 30 juni, 2014

Intressant dom från Kammarrätt rörande egenavgift/resebidrag

DSC00859
Foto: Privat

Kammarrätten i Göteborg har kommit med en intressant dom  som berör de sk egenavgifterna som förekommer när Röda Korset bidrar ekonomiskt till att underlätta familjeåterförening genom att ge bidrag till dem som skall resa hit.  Målet rör en ensamkommande  minderårig pojke vars familj  har fått tillstånd och skall resa till Sverige. Pojken ansöker om bistånd enligt Socialtjänstlagen för att betala egenavgiften. Läs mer här om egenavgifterna.

Citat ur domen: ”Av utredningen framgår att Fardin Beg kommit till Sverige sorn
ensamkommande barn. Han har därefter placerats på ett s.k. HVB-hem.
Fardin Beg har mått dåligt över moderns situation. Han har känt sig maktlös
och mycket ledsen. Periodvis har han haft sömnsvårigheter. Detta har
påverkat hans utveckling, skolarbete och integrering i Sverige på ett
negativt vis. Den numera nedsatta och till Fardin Beg utbetalade kostnaden
om 6 000 kr avseende egenavgift till Röda Korset framstår som rimlig med
hänsyn till sammanhanget och ändamålet. Mot denna bakgrund bedömer
kammarrätten att biståndet varit nödvändigt för att Fardin Beg ska uppnå en
skälig levnadsnivå. Rätt till bistånd föreligger därmed. Förvaltningsrättens
dom ska därför endast ändras på så sätt att biståndet sätts ned till 6 000 kr”.

Hela domen kan läsas här.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: