Skrivet av: L | 3 april, 2014

Aktuell info om det somaliska ärendet hos Migrationsöverdomstolen

Somali woman in tukul
Somalisk kvinna i sin ”tukul”(hydda), Foto: UNHCR

 

Det somaliska ärendet  gäller:  ”Fråga om det, i fall då en förälder före inresa ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § 1 utlänningslagen och åberopar anknytning till den andre föräldern och deras gemensamma barn, för att bevislättnadsregeln i fråga om identitet enligt MIG 2012:1 ska vara tillämplig, krävs att föräldrarna och barnet har levt i hushållsgemenskap innan anknytningspersonen kom till Sverige.”

Jag har idag talat med handläggaren vid Migrationsöverdomstolen  som meddelar att något avgörande
har ännu inte kommit.

Målet föredrogs den 13 mars. Vid föredragningen uppkom några frågor som måste utredas vidare.

Målet har statusen fortsatt föredragning vilket innebär att månadsfristen ännu inte börjat löpa.
(Huvudregeln är att när ett ärende väl har föredragits så skall det komma en dom inom fyra veckor).

Idag kan inget närmare besked lämnas om när avgörandet kommer.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: