Skrivet av: L | 5 mars, 2014

Info om det somaliska ärende som beviljats prövningstillstånd

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Kammarrätten, Foto: Alexandru Babos

Jag vet att många väntar hoppfullt på att den dom som skall komma i det somaliska ärendet skall innebära att de får möjligheter att kunna leva tillsammans i Sverige med sin familj. Jag får flera samtal i veckan där någon orolig mamma eller pappa undrar om jag hört något………….

Jag har därför idag talat med den person vid Migrationsöverdomstolen som handläggar det somaliska anknytningsärende som beviljades prövningstillstånd i oktober 2013.Läs här tidigare info om ärendet.

Ärendet är nu klart för att föredras under nästa vecka. Huvudregeln är att när ett ärende väl har föredragits så skall det komma en dom inom fyra veckor.

Vi kan alltså om inget oförutsett inträffar förvänta oss att det kommer beslut i ärendet senast i andra hälften av april.

Jag ställer frågan vad det skulle kunna vara som eventuellt fördröjer beslutet i det här läget. Handläggaren svarar mig att det kan handla om frågor som inte är tillräckligt utredda – alltså någon fråga som ytterligare behöver belysas? I så fall kan domen bli fördröjd.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: