Skrivet av: L | 10 oktober, 2013

Viktig konferens om familjeåterförening

Horseman2_LasAanod_0601
Somalisk budbärare

Jag vill redan nu göra reklam för en konferens om familjeåterförening som anordnas av några av oss som dagligen arbetar med frågorna: Sociala Missionen, Röda korset, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Rädda Barnen och UNHCR.

Konferensen hålls i Husby utanför Stockholm under två dagar i november – den 19 – 20 november.

Kort beskrivning av bakgrund, målsättning och innehåll för konferensen:

I krig, konflikt och i flykt från förföljelse splittras familjer och vägen till familjeåterförening kan vara både lång och snårig. Ansökningsprocessen och bestämmelserna väcker många frågor hos berörda familjer och de många aktörer som arbetar med mottagande av asylsökande och etablering av nyanlända. Situationen för de många splittrade familjerna, oro och saknad har stor påverkan på de anhörigas hälsa. Traumatiserade och torterade flyktingars rehabilitering blir lidande. Det finns ett behov av vägledning och ökad kunskap kring familjeåterförening både vad gäller processen och dess betydelse.

Sedan 2009 har det också varit svårt för många flyktingfamiljer att återförenas. Fram till januari 2012 då det kom en dom från Migratoinsöverdomstolen som väckte nytt hopp hos de många splittrade familjerna var det näst intill omöjligt för många familjer att återförenas. Det gällde framförallt flyktingar från Somalia och Afghanistan, men även från andra länder. Vad har hänt sedan dess? På konferensen presenterar vi en nulägesrapport som kartlägger hinder för familjeåterförening och gör ett nedstamp i situationen nu, snart 2 år efter Migrationsöverdomstolens dom. Konferensen anordnas i syfte att öka kunskap och ge konkret vägledning till aktörer som arbetar med dessa frågor och på olika sätt kommer i kontakt med familjer som är berörda av familjeåterförening.

Hur ser reglerna ut? Vilka rättigheter finns för familjeåterförening? Hur går det till när famlijer splittras? Hur kan myndigheter och det civila samhället samarbeta för ett bättre stöd? Hur ser det internationella regelverket ut, vilka brister och glapp finns fortsatt som påverkar splittrade familjer? Vad betyder familjeåterförening för hälsa och rehabilitering? Hur ser situationen ut i andra länder i Europa? Hur går det med implementeringen av familjeåterföreningsdirektivet? Det är några av de frågor som kommer att tas upp under konferensen.

Inbjudningar kommer att gå ut inom kort. Om just du är intresserad av att få en inbjudan hör av dig till någon av oss per mail så sätter vi upp dig på adresslista.

Ändring den 15 oktober: Jag tycks ha skrivit både Anki Carlssons och Karin Davins adresser fel tidigare men har ändrat dem idag. Om ni mailat dem tidigare gör om det!

lena.r@socialamissionen.se
anki.carlsson@redcross.se
anders.sundquist@sweref.org
davin@unhcr.se


Kategorier

%d bloggare gillar detta: