Skrivet av: L | 13 september, 2013

Besök i Dalarna – Seminarium om familjeåterförening

Dalahäst_redigerad-1
Den fina hästen på bilden kommer från ett projekt om ensamkommande flyktingbarn.

Igår besökte jag Borlänge för att under eftermiddagen prata om familjeåterförening. Föreläsningen anordnades av Ludvika Kommun som ett led i ett projekt om ensamkommande barn. Åhörarna kom från olika ställen i Dalarna och från olika arbetsplatser runt om där man kom på olika sätt kommit i kontakt med frågorna.

Det var som alltid roligt att prata inför en intresserad publik och dom hade många frågor. Flera undrade över vad som händer när sökanden eller referenspersonen fyller 18 år. När sökande fyller 18 är det svårt. Dom är inte längre barn till någon som har tillstånd i Sverige utan ett vuxet barn och reglerna är då helt annorlunda. I regel blir det nej.

Om barnet i Sverige hinner fylla 18 år innan beslut fattas så förlorar de ansökande föräldrarna som befinner sig utomlands och på så sätt också de medföljande syskonen rätten till att återförenas med sitt barn i Sverige. Där blir det också nej.

Det är åldern vid beslutsdatum som gäller inte åldern vid ansökningsdatum!!

Jag diskuterade de här frågorna med en person vid Migrationsverket idag som säger att man i möjligaste mån försöker att vara vaksamma och lyhörda för detta slag av ärenden. MEN man får också inse realiteterna idag med så många ansökningar, så långa väntetider och så långa balanser………..

Vad kan man då göra om man har kontakt med den som har en situation där någon i familjen snart kommer att fylla 18 och pga detta förlorar möjligheterna till att kunna få sitt ärende positivt avgjort vare sig de är sökande eller referensperson?

Svaret på min fråga blev: Det är aldrig fel att skriva ett brev till Migrationsverket och påpeka förhållandena. Helst inte FÖR sent!! Ange Dossiernummer, fullständiga namn, födelsenummer och medborgarskap på både sökandena och referenspersonen/personerna.Skicka in till Migrationsverket centralt.

En annan fråga som rör ensamkommande barn är att deras föräldrar och syskon som söker tillstånd pga anknytning till barnet här måste betala ansökningsavgifter för tillstånden. 1500 kr/vuxen och 500 kr/barn. Detta till skillnad från make/maka, sambo och barn under 18 år som söker tillstånd till någon i Sverige. Den gruppen är avgiftsbefriad. Hur tänker man där?

Det är bara när ensamkommande barn fått tillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande som familjen har rätt att få tillstånd att komma till Sverige.

För det ensamma flyktingbarnet är det tufft att få fram tusentals kronor för att täcka kostnaderna för familjens ansökningar. Kanske något att ta upp till diskussion med våra myndigheter?


Kategorier

%d bloggare gillar detta: